Οι ζώνες στο Τάεκβοντο , εκτός από την τεχνική κατάρτιση και την πρόοδο του αθλητή , μέσω του χρωματισμού τους , έχουν και μία σημασιολογική έννοια που διέπεται από τις βασικές αρχές του.

10th Gup (Λευκή Ζώνη): Συμβολίζει την αγνότητα καθώς ο αρχάριος μαθητής δεν έχει προηγούμενη γνώση του Taekwondo

9th Gup (Άσπρη - κίτρινη Ζώνη)

………………………………………

8th Gup (Κίτρινη Ζώνη): Συμβολίζει τη γη από την οποία φυτρώνει ο βλαστός του φυτού στο στάδιο αυτό θεμελιώνονται οι αρχές του TaekwonDo

………………………………………

7th Gup (Κίτρινη -  πράσινη Zώνη)

………………………………………

6th Gup (Πράσινη Zώνη): Συμβολίζει την ανάπτυξη του φυτού , έτσι και στο Taekwondo στο στάδι αυτό ξεκινά η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή

………………………………………

5th Gup (Πράσινη - μπλε Zώνη)

………………………………………

4th Gup (Μπλε Zώνη): Συμβολίζει τον ουρανό προς τον οποίο βλέπει και μεγαλώνει το φυτό και εξελίσσεται σε δέντρο , όπως και στο Taekwondo εξελίσσεται η τεχνική

………………………………………

3rd Gup (Μπλε - κόκκινη Zώνη)

………………………………………

2nd Gup (Κόκκινη Zώνη): Συμβολίζει τον κίνδυνο και εφιστά την προσοχή του μαθητή να έχει αυτοσυγκράτηση και να προειδοποιεί τον αντίπαλο του

………………………………………

1st Gup (Κόκκινη - Μαύρη Zώνη)

………………………………………

1st Dan (Μαύρη Zώνη): Το αντίθετο του λευκού, και άρα ο συμβολισμός της ωριμότητας και της προχωρημένης γνώσης του Taekwondo. Συμβολίζει επίσης την τόλμη και το θάρρος αυτού που τη φοράει

1 DAN
ASSISTANT INSTRUCTOR

2 DAN
ASSISTANT INSTRUCTOR

3 DAN
INSTRUCTOR

4 DAN
INSTRUCTOR

5 DAN
MASTER INSTRUCTOR

6 DAN
MASTER INSTRUCTOR

7 DAN
MASTER

8 DAN
MASTER

9 DAN
GRAND MASTER