Ταεγκούκ Σα Τζανγκ Συμβολισμός : Κεραυνός , Κινήσεις : 19 Βηματισμοί & 29 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
5ο ΓΚΟΥΠ
   Πράσινη Μπλε  ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     1
2 Απ Κούμπι Πιόνσον Κουτ Σεβό Τσιρούγκι     2
3 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     3
4 Απ Κούμπι Πιόνσον Κουτ Σεβό Τσιρούγκι     4
5 Απ Κούμπι Τζεμπίμπουμ Σόναλ Μοκ Τσίγκι     5
    Απ Τσάγκι     6
6 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     7
    Γιοπ Τσάγκι     8
7 Απ Σόγκι        
    Γιοπ Τσάγκι     9
8 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     10
9 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάγκι     11
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 12
10 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     13
11 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάγκι     14
    Απ Τσάγκι (Πατάει πίσω το πόδι) 15
12 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     16
13 Απ Κούμπι Τζεμπίμπουμ Μοκ Τσίγκι     17
    Απ Τσάγκι     18
14 Απ Κούμπι Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαντάε Απ Τσίγκι   19
15 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   20,21
16 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   22,23
17 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι   24,25,26
18 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι   27,28,29