Τεγκούκ Ο Τζανγκ Συμβολισμός : Άνεμος , Κινήσεις : 20 Βηματισμοί & 32 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
4ο ΓΚΟΥΠ
  Μπλε ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     1
2 Πιόνχι Σόγκι Με Τζουμόκ Νέρο Τσίγκι     2
3 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     3
4 Πιόνχι Σόγκι Με Τζουμόκ Νέρο Τσίγκι     4
5 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Ντουμπόν Αν Μάκι     5,6
    Απ Τσάγκι     7
6 Απ Κούμπι Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαντάε Απ Τσίγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι 8,9
    Απ Τσάγκι     10
7 Απ Κούμπι Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαντάε Απ Τσίγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι 11,12
8 Απ Κούμπι Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαντάε Απ Τσίγκι   13
9 Ντούιτ Κούμπι Γιοπ Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     14
10 Απ Κούμπι Πάλγκουπ Μπαντάε Ντόλιο Τσίγκι     15
11 Ντούιτ Κούμπι Γιοπ Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπάκατ Μάκι     16
12 Απ Κούμπι Πάλγκουπ Μπαντάε Ντόλιο Τσίγκι     17
13 Απ Κούμπι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι   18,19
    Απ Τσάγκι     20
14 Απ Κούμπι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι   21,22
15 Απ Κούμπι Όλγκουλ Μπαντάε Μάκι     23
    Γιοπ Τσάγκι     24
16 Απ Κούμπι Πάλγκουπ Πιότζιο Τσίγκι     25
17 Απ Κούμπι Όλγκουλ Μπαντάε Μάκι     26
    Γιοπ Τσάγκι     27
18 Απ Κούμπι Πάλγκουπ Πιότζιο Τσίγκι     28
19 Απ Κούμπι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι   29,30
    Απ Τσάγκι     31
20 Κόα Σόγκι Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Μπαντάε Απ Τσίγκι   32