Τεγκούκ Ιλ Τζανγκ Συμβολισμός : Ουρανός , Κινήσεις : 16 Βηματισμοί & 20 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
8ο ΓΚΟΥΠ
   Κίτρινη  ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     1
2 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     2
3 Απ Σόγκι Άρε Μάκι     3
4 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     4
5 Απ Κούμπι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   5,6
6 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     7
7 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     8
8 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Αν Μάκι     9
9 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     10
10 Απ Κούμπι Άρε Μάκι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι   11,12
11 Απ Σόγκι Όλγκουλ Μπαντάε Μάκι     13
Απ Τσάγκι     14
12 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     15
13 Απ Σόγκι Όλγκουλ Μπαντάε Μάκι     16
Απ Τσάγκι     17
14 Απ Σόγκι Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     18
15 Απ Κούμπι Άρε Μάκι     19
16 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     20