Τεγκούκ Παλ Τζανγκ Συμβολισμός : Γη , Κινήσεις : 27 Βηματισμοί & 38 Τεχνικές  
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Προαγωγή σε :
1ο ΓΚΟΥΠ
   Κόκκινη Μαύρη  ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 
 
1 Ντούιτ Κούμπι Μόμτονγκ Γκοντούρο Μπάκατ Μάκι     1
2 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     2
    Ντόμπαλ Ντάνγκσανγκ Απ Τσάγκι     3,4
3 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι     5
    Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι     6,7
4 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     8
5 Απ Κούμπι Οσάντουλ Μάκι     9
6 Απ Κούμπι Ντάνκιο Τοκ Τζιρούγκι (Αργά)
         
   
     
 
 
10
7 Απ Κούμπι Οσάντουλ Μάκι   11
8 Απ Κούμπι Ντάνκιο Τοκ Τζιρούγκι (Αργά) 12
9 Ντούιτ Κούμπι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι (Βήμα προς τα πίσω) 13
10 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     14
    Απ Τσάγκι     15
11 Μπομ Σόγκι Μπάτανγκσον Μόμτον Μπαντάε Αν Μάκι (Βήμα προς τα πίσω) 16
12 Μπομ Σόγκι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     17
    Απ Τσάγκι     18
13 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     19
14 Μπομ Σόγκι Μπάτανγκσον Μόμτον Μπαντάε Αν Μάκι     20
15 Μπομ Σόγκι Σόναλ Μόμτονγκ Μάκι     21
    Απ Τσάγκι     22
16 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαρό Τζιρούγκι     23
17 Μπομ Σόγκι Μπάτανγκσον Μόμτον Μπαντάε Αν Μάκι     24
18 Ντούιτ Κούμπι Γκοντούρο Άρε Μάκι     25
    Απ Τσάγκι     26
    Τίο Απ Τσάγκι (Κραυγή) 27
19 Απ Κούμπι Μόμτονγκ Μπαντάε Αν Μάκι     28
    Μόμτονγκ Ντουμπόν Τζιρούγκι     29,30
20 Ντούιτ Κούμπι Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάκι   31
    Πάλγκουπ Ντόλιο Τσίγκι     32
    Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Απ Τσίγκι     33
    Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     34
21 Ντούιτ Κούμπι Χάνσοναλ Μόμτονγκ Μπαντάε Μπάκατ Μάκι   35
    Πάλγκουπ Ντόλιο Τσίγκι     36
    Ντουνγκ Τζουμόκ Όλγκουλ Απ Τσίγκι     37
    Μόμτονγκ Μπαντάε Τζιρούγκι     38